webinar register page

Webinar uitvoeringskosten Pensioenfondsen: zelf doen, uitbesteden of liquideren?
Tijdens dit webinar zal Arno IJmker (partner Quint) de belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de uitvoeringskosten van pensioenfondsen op een interactieve manier presenteren. Schaalvoordelen, effecten van wel/niet ZAF-en, wel/niet uitbesteden, kosten per uitvoerder en kosten per IT platform komen uitgebreid aan de orde. Inclusief de betekenis daarvan richting het nieuwe stelsel.

Walter Mutsaers, voorzitter van het uitvoerende bestuur van Pensioenfonds Rail & OV vertelt over de fusie van de voormalige fondsen SPOV en SPF en de verZAF-ing met hun uitvoerder SPF Beheer, inclusief de voordelen en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Dit webinar is interessant voor fondsbestuurders die nadenken over hun bestaansrecht en over te maken strategische keuzes m.b.t. hun pensioenuitvoering. Verder is het webinar ook bedoeld voor directieleden van pensioenuitvoeringsorganisaties die zich bezinnen over hun toekomstig business model.

Apr 22, 2021 08:30 AM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Quint Webinar.